Loading...
هنر و رواندرمانی
هنر و رواندرمانی هنر و رواندرمانی هنر و رواندرمانی
450,000تومان
قابلیت و کارکردهای درمانی هنر و فعالیتهای هنری در قالب مباحث تئوری و کارگاه های عملی.

این دوره کوششی است برای پاسخ دان به این پرسش ها :


چرا و چگونه انسان به هنر و فعالیت هنری پرداخت؟

هنر وفعالیت های هنری چه تاثیری برروان انسان می گذارد و فرایند این اثرگذاری چگونه است؟

نقش هنروفعالیت های هنری درتشخیص، درمان و یا کاهش مشکالت روانی چگونه است؟

و...

این دوره امکانی است برای:


آشنایی بیشتر با وجوه و امکانات درمانی برخی از رشته های هنری به واسطه مباحث تئوری و تجربه ی عملی

تعداد جلسات: 6
مدت دوره (ساعت): 24
تاریخ شروع: سه‌شنبه هشتم بهمن
ارائه گواهی نامه پایان دوره:
محل برگزارى : سعادت آباد كوچه شانزدهم غربى پلاك ٢٤ طبقه دوم
تعداد جلسات : شش جلسه
ساعت : ١٥ الى ١٩