Loading...

نشر کتب و مجلات علمی و تخصصی روانشناسی تعاملی و تعلیم و تربیت استعداد خلاقیت تیزهوشی و نخبگی

خدمات تخصصی در زمینه تشخیص استعداد، شخصیت و وضعیت سلامت و بهداشت روان

درمان حمایتی بیتابیهای روانی در زمینه های فردی و خانوادگی

آموزش تجربی ورزیدگیهای حرفه ای دانش آموختگان روانشناسی در مقاطع ارشد و دکتری

سطوح کارورزی مشتمل بر چهار دوره تخصص حرفه ای است: تشخیص، مشاوره، درمان عمومی، رواندرمانی تعاملی

پژوهشهای بنیادی و کاربردی در قلمرو روانشناسی تعاملی هوش استعداد نبوغ خلاقیت تیزهوشی و نخبگی

کارگاه ها
کتب
مقالات


دکتر ناصرالدّین کاظمی حقیقی

دارای دکتری در روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

مؤسس مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران اندیش